Afrikaner-gemeenskap neem toe; werk nóú nodig

Die Solidariteit Beweging het vandag in reaksie op Statistieke Suid-Afrika se halfjaarlikse bevolkingsberaming weereens die belangrikheid van die Beweging se werksaamhede beklemtoon om daardeur ʼn toekoms vir die Afrikaanse taalgemeenskap en die Afrikaner-kultuurgemeenskap te help verseker. Die statistieke dui daarop dat die wit bevolking tussen die ouderdom van nul en veertien jaar, in weerwil van verwagtinge, met sowat 17 000 mense toegeneem het. Die totale wit bevolking het voorts sedert verlede jaar met sowat 130 000 mense gegroei. Hierdie groeiende jong bevolking is ʼn voortsetting van die tendens soos deur…

Read More