Afrikaner-gemeenskap neem toe; werk nóú nodig

Die Solidariteit Beweging het vandag in reaksie op Statistieke Suid-Afrika se halfjaarlikse bevolkingsberaming weereens die belangrikheid van die Beweging se werksaamhede beklemtoon om daardeur ʼn toekoms vir die Afrikaanse taalgemeenskap en die Afrikaner-kultuurgemeenskap te help verseker.

Die statistieke dui daarop dat die wit bevolking tussen die ouderdom van nul en veertien jaar, in weerwil van verwagtinge, met sowat 17 000 mense toegeneem het. Die totale wit bevolking het voorts sedert verlede jaar met sowat 130 000 mense gegroei. Hierdie groeiende jong bevolking is ʼn voortsetting van die tendens soos deur die Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI) in 2018 in sy demografieverslag uitgewys. Net soos in die geval van ander minderheidsgroepe is dieselfde tendens ook onder die bruin gemeenskap te bespeur. Die jong bruin bevolking het met sowat 16 500 mense toegeneem, terwyl die totale bruin bevolking met net meer as 100 000 mense aangegroei het.

Volgens Connie Mulder, hoof van die SNI, plaas hierdie groeiende jonger bevolking toenemend druk op minderheidsgroepe om opleiding en ander dienste vir hul jeug te verseker. Aldus Mulder benodig hierdie bevolking maatskaplike infrastruktuur ten einde ontwikkeling te verseker en uiteindelik ook werksgeleenthede wanneer dié generasie die arbeidsmark moet betree. Mulder verduidelik hoe ʼn wieg-tot-graf-benadering al hoe meer ʼn noodsaaklikheid geword het in die lig van die staat se snelle agteruitgang.

“Met werkloosheid van 50% onder die jeug en ’n regering wat nie oor die vermoë beskik om hierdie probleem aan te pak nie, word die taak aan die onderskeie gemeenskappe oorgelaat om self daarna om te sien en verantwoordelikheid te neem,” meen Mulder.

Mulder verduidelik voorts hoe hierdie syfers die toekoms van die Afrikaanse taalgemeenskap en die Afrikaner-kultuurgemeenskap in Suid-Afrika duidelik skets. “Die bevolkingsgroepe se werklike getalle is aan die toeneem. Dit beteken dat die Afrikaner-bevolking meer gaan word, maar dat dit ook kleiner gaan word in vergelyking met die res van Suid-Afrika se bevolking. “Daar gaan dus groter druk in die openbare sfeer op die Afrikaner wees, maar terselfdertyd meer mag en geleenthede in die private sfeer indien hierdie groep verder binne bepaalde geografiese gebiede konsentreer soos wat reeds die afgelope tyd die tendens is,” aldus Mulder.

“Minderheidsgroepe se getalle word steeds meer. Emigrasie het gevolglik nie so ’n drastiese impak op bevolkingsgetalle soos wat dikwels gevrees word nie. Waaroor ons egter steeds bekommerd moet wees, is oor die gehalte van mense wat ons land verlaat,” meen Mulder.

“Dit is duidelik dat die Afrikaner hier is om te bly. Die groot taak wat nou op ons skouers rus, is om die weg te baan na die vry, veilige en voorspoedige toekoms in Suid-Afrika waarna ons mense op soek is.”